Ние в Trades.com вярваме в предоставянето на он-лайн среда за търгуване, при което могат да се пригодят нуждите на трейдърите от всяка вяра. Като такава, ние предлагаме опцията за Ислямска сметка на нашите мюсюлмански инвеститори, така че да могат да се възползват от всички възможности за инвестиране, предлагани от trades.com, в пълно съответствие със законите на Шерия.

INTEREST FREE TRADING

Since the Islamic faith prohibits Muslims from earning or paying interest, our Islamic account holders are not charged for open trades, and they do not accrue or pay any interest as a result of overnight rollovers.

 

ZERO COMMISSIONS OR FEES

Since the Islamic faith prohibits Muslims from earning or paying interest, our Islamic account holders are not charged for open trades, and they do not accrue or pay any interest as a result of overnight rollovers. Benefit from:

  • Commission & interest free
  • Investing No overnight rollovers
  • No surcharges or hidden costs

OPENING AN ISLAMIC ACCOUNT

If you would like to open an Islamic account, please reach out to your Account Manager, or contact our support team, and they will be happy to assist you with the process for setting up an interest-free account that is compliant with the tenets of Islamic law.